PROINCOR

EN DE AT PL CZ HU IT SL

31.03.2011 - 31.03.2011

Regionální inovační workshop

Dne 31. 3. 2011 BIC innovation, z.s.p.o. uspořádalo regionální inovační workshop na téma „Inovační audity v regionu Jihovýchod”. V úvodní části workshopu regionální manažer projektu Ing. Vít Hřiba seznámil účastníky s projektem PROINCOR. Na téma inovační audity vystoupil Dr. Petr Krajáč, který přiblížil základní úkol projektu a jeho přínos pro inovační systém regionu. V závěru workshopu vystoupil Ing. Luděk Kühr, který informoval o dosavadních výsledcích a zkušenostech z provádění inovačních auditů ve firmách.

PROINCOR up to date

On 10th of September 2013 PROINCOR project partners will hold a conference “Planning efficient activities for innovation in SMEs in 2014-2020 perspective – experiences and recommendations from PROINCOR and other good practices”. The event will take place in Poznan, Poland
more...

3rd PROINCOR Newsletter

The third PROINCOR Newsletter is available. See Download.

Report on country-specific innovation policies

The report on country-specific innovation policies in the PROINCOR countries is available. Please see Downloads...